Přejít k hlavnímu obsahu

Den Země – 2. ročník

Za krásného slunečného počasí se v pátek 21. dubna druháčci vypravili na vycházku do přírody oslavit Den Země, který letos připadl na sobotu. Cílem naší výpravy byl Štikov a studánka Elixír života. Celý týden jsme se věnovali při hodinách prvouky a i při výtvarné výchově a pracovních činnostech tématu ochrany životního prostředí. Během vycházky jsme pozorovali změny v přírodě, které nám nastávající jaro přináší. U bývalého hotelu ve Štikově jsme nejdříve posvačili. Pro některé děti byla cesta od školy dlouhá a vysilující, tak už se na občerstvení těšily. Po svačince jsme si společně popovídali o přírodě kolem nás, a jak ji chránit. Poté děti pracovaly na pracovním listu. Měly nakreslit a pojmenovat rostliny a živočichy, které mohou spatřit na jaře, kreslit přírodninami a pozorovat barvy přírodnin kolem sebe. Další úkol děti plnily u studánky. Krátce jsme si o tomto krásném místě v lese popovídali. Pak měly za úkol se ztišit, zaposlouchat se do zvuků přírody a zapsat, co slyší. Poslední úkol děti plnily cestou zpět. Měly vytvořit na předem připravený karton s nakreslenou vázou nebo květináčem dekoraci z jarních květin a listů, které právě rostou. Děti činnost velmi bavila. Celé dopoledne nám velmi rychle uteklo a krásné počasí přispělo i k dobré jarní náladě. Pobyt v přírodě a oslavu Dne Země jsme si moc užili.

— Mgr. I. Burkertová, Mgr. P. Bílková