Přejít k hlavnímu obsahu

Den Země – 4. ročník

Žáci 4. tříd se 21. dubna také zúčastnili projektového Dne Země. Ráno jsme se zaměřili na způsoby, jak chránit přírodu. Nejčastější odpovědí bylo neodhazovat odpadky do přírody a třídit odpad. Z odborného textu jsme se také dozvěděli, že je nutné omezit hnojení pesticidy, protože v přírodě narušují potravní řetězec, že při praní prádla se do vody uvolňují mikroplasty, které se dostávají s vodou do těl živočichů a že se někteří výrobci snaží o ekologické obaly, které se v přírodě rozloží.

Prohlédli jsme si podzimní akci ze Dne lesa a vyrazili jsme do školního lesa. Zde jsme měli naplánovaný úklid pozemku a pletí vyrůstající trávy. Podařilo se nám nasbírat kbelík odpadků. Plevel děti odnášely do kompostéru. Poslední částí dnešního dne byla vycházka ke stavbě silničního obchvatu našeho města. Šli jsme do míst, kam jsme chodívali do lesa. Prohlíželi jsme si změněnou krajinu. Děti pojmenovaly rozdíly v krajině dříve a dnes. V nedalekém ještě zachovaném lese jsme chvíli zůstali a potom jsme šli zpátky do školy. Den se nám vydařil, všechny aktivity jsme zvládali za pěkného počasí.

Tř. učitelky: Mgr. I. Pourová, Mgr. J. Dolenská