Přejít k hlavnímu obsahu

Semiramis 8. A

Dubnový preventivní blok s názvem Já a ty byl orientován na téma mezilidských a partnerských vztahů. Použité interaktivní techniky byly zaměřeny na rozvoj komunikace, empatie, umění vzájemného naslouchání a porozumění. Jedním z cílů tohoto bloku je uvědomění si odlišností mezi muži a ženami a rozvoj vzájemné tolerance a pochopení. Téma partnerství a postavení žen a mužů ve společnosti žákům vyhovovalo, toto téma je pro ně momentálně aktuální.

Děkujeme lektorce Karolíně za další přínosné setkání a těšíme se na spolupráci v 9. třídě.

Mgr. Šárka Polmanová