Přejít k hlavnímu obsahu

Slavnostní prezentace absolventských prací

Prezentace absolventských prací žáků 9. ročníku se letos uskutečnila 30. května. Projekt naší školy je určen žákům posledního ročníku, kteří průběžně – od zadání tématu již v 8. ročníku, pracují na tématu z předmětu, který je zajímá. Výsledkem byly velmi rozmanité – rukodělné a badatelské práce, které žáci prezentovali před porotou, rodiči, spolužáky a pozvanými hosty.

Tento rok bylo odevzdáno 41 prací a k veřejné prezentaci postoupilo 10 nejlepších. Byla radost sledovat mladé prezentující deváťáky, jak se před očima poroty mění v opravdové studenty, kteří dokáží formulovat svůj záměr, podělit se o výsledky svého bádání s ostatními a vyhodnotit své úspěchy.

Žáci a žákyně soutěžili o ceny. Na prvním místě se umístila Vanesa Kovaříková (9. A) s tématem Návrh a projektování domu. Druhé místo obsadila Ema Valentová (9. A), která vytvořila herní mapu v prostorách školy pro žáky 1. stupně a třetí místo patří Sarah Šolcové (9. B) za práci s názvem Origami. Výherkyním srdečně gratulujeme.

Děkujeme Městskému úřadu Nová Paka za finanční podporu projektu.

Třídní učitelky: Mgr. D. Svobodová. Mgr. V. Kubelová