Přejít k hlavnímu obsahu

Beseda MěÚ Nová Paka

V rámci tématu „Občanem své obce“ navštívili deváťáci naší školy Městský úřad v Nové Pace, kde měli možnost dozvědět se zajímavé a pro život potřebné informace od paní matrikářky M. Fajferové a referentky správního oboru M. Bekrové. V druhé části programu proběhla beseda s panem místostarostou M. Křížem a poté i s panem starostou P. Bouchnerem. Moc všem zúčastněným děkujeme za milé přijetí a za čas, který nám věnovali.

Reakce deváťáků:

Jako třída jsme si pro pana místostarostu a pana starostu připravili několik otázek, které nás zajímaly. Týkaly se především chodu města, projektů, na kterých se nyní pracuje, nebo daných pozic na městském úřadě. Matrikářka Marcela Fajferová nám představila staré matriky z okolí, úmrtní listy nebo třeba možnosti a zajímavosti výběru jmen a příjmení. Těší mě, že jsme měli možnost dozvědět se nové informace a získat lepší představu o situaci v Nové Pace od lidí, kteří jsou takto vysoce postaveni. I přesto, že byl program celkem krátký, tak mě obohatil o spoustu nových informací, zajímavostí, ale například i problémů, s kterými se Nová Paka potýká. — A. Militký, 9. A

Pan starosta a pan místostarosta na mě zapůsobili velmi dobrým dojmem a dokážu si je představit jako vhodné lidi, kteří Novou Paku udělají lepším místem. — K. Hůlová, 9. B

Paní Bekrová nás seznámila s informacemi o občanských průkazech, což se mi moc líbilo, protože jsme si i mohli prohlédnout vývoj občanských průkazů a cestovních pasů. — T. Maxová, 9. A

Na úřadě mě nejvíce zaujaly matriky. Dozvěděli jsme se, že se do nich údaje zapisují speciálním inkoustem. — S. Durst, 9. B