Přejít k hlavnímu obsahu

Společenskovědní exkurze – 9. třídy

Před podzimními prázdninami navštívily deváté třídy naše krajské město Hradec Králové. Celodenní společenskovědní exkurze započala návštěvou Univerzity Hradec Králové. Žáci si prohlédli budovu přírodovědecké fakulty a objekt společné výuky. Následovala exkurze do Studijní a vědecké knihovny Hradec Králové. Deváťáci se zde seznámili s provozem knihovny a jejím katalogem. Velice zajímavou a náročnou činností bylo nalézt správné knihy (dle signatur a umístění) mezi 130 000 publikacemi. Po odpolední pauze následovala návštěva vlaku Lemkin, jehož výstava odkazovala na polského právníka židovského původu Rafaela Lemkina (autora vědecké koncepce pojmu genocida). Pomyslným vrcholem dne byla návštěva Klicperova divadla v Hradci Králové, kde žáci zhlédli divadelní představení Prašina. Tato interpretace stejnojmenné knihy Vojtěcha Matochy zanechala v žácích i vyučujících silný kulturní zážitek.

Mgr. Josef Soviar