Přejít k hlavnímu obsahu

Vycházka po Nové Pace

V pondělí 30. října se třeťáčci vydali za slunečného podzimního počasí společně s paní knihovnicí na krátké putování po významných místech v Nové Pace. Sešli jsme se u Klenotnice, kde děti seznámila s průběhem vycházky. Cesta vedla kolem Suchardova domu, rodného domu sochaře Bohumila Kafky a poté jsme došli pod kostel Nanebevzetí Panny Marie, kde měly děti za úkol vyjít a spočítat klášterní schody. O kousek dále se zaposlouchaly do zvuku studánky, ke které dříve lidé chodívali pro pitnou vodu. Dále cesta vedla kolem roubených chalup. Naše putování jsme zakončili na Masarykově náměstí, kde jsme si ukázali kašnu, morový sloup, sochu Jana Husa, hotel Centrál a kostel sv. Mikuláše. Paní knihovnice dětem na každém místě poutavým způsobem vyprávěla příběhy z historie, které děti opravdu zaujaly. Na závěr rozdala dětem komiks o Nové Pace. Touto vycházkou jsme si zopakovali znalosti z prvouky a poznali další zajímavá místa v Nové Pace. Paní knihovnici Lence Macháčkové velmi děkujeme za její čas a milé povídání.

Mgr. P. Bílková, Mgr. I. Burkertová