Přejít k hlavnímu obsahu

Semiramis „Když se někdo topí“

Ve čtvrtek 9. listopadu dorazily do sedmých tříd odborné lektorky Centra primární prevence Semiramis, Karolína Feixová a Alena Pobudová. Pro žáky si připravily program s názvem „Když se někdo topí“. Na úvod nám připomněly, jaká jsou v programech Semiramis pravidla pro komunikaci, pak nechaly děti, aby se krátce představily. Odstartoval tím blok aktivit zaměřených na prevenci šikany, agresivního chování, řešení problémů a konfliktů, budování kolektivního vědomí a zodpovědnosti. Žáci se věnovali prožitkovým technikám, aktivitám a hrám, také diskutovali o tom, co je a není komu příjemné, jaké vlastnosti by měli mít naši přátelé apod. Setkání s lektory bylo pro nás opět přínosné a těšíme se na další pokračování.

Mgr. Gernatová, Mgr. Rambousek