Přejít k hlavnímu obsahu

Výsledky voleb do školské rady

V souladu s ustanovením § 167 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) se dne 23. listopadu 2023 konaly volby do Školské rady při Základní škole Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín, v nichž byli voleni tři zástupci rodičů a zákonných zástupců nezletilých žáků.

Za každého zastupovaného žáka voliči obdrželi jeden hlasovací lístek a označili na něm křížkem nejvýše tři z šesti přihlášených kandidátů, kterým dávali svůj hlas. Ve volbách bylo celkem vydáno 103 hlasovacích lístků. Odevzdáno bylo 101 lístků. Všechny odevzdané lístky byly platné.

Seznam zvolených členů Školské rady podle počtu získaných hlasů

  • Lucie Sklenářová – 62 hlasů
  • Martina Bekrová – 37 hlasů
  • Věra Machová – 37 hlasů

Seznam náhradníků v pořadí podle počtu získaných hlasů

  • Zdeněk Bark – 33 hlasů
  • Jaroslav Jenšík – 31 hlasů
  • Blanka Brock – 20 hlasů

Funkční období členů školské rady je tři roky od ledna 2024 do prosince 2026.

Protokol ve formátu PDF ke stažení