Přejít k hlavnímu obsahu

Školní šachový turnaj

Ke škole patří neodmyslitelně přestávky. Tento vzácný čas mezi vyučovacími hodinami do značné míry určuje, jak budeme po zbytek života vzpomínat na školu a na čas v ní strávený s kamarády a spolužáky. Spoustu věcí – a často těch nejdůležitějších – se ve škole naučíme právě o přestávkách.

Na naší škole se snažíme vytvářet prostředí, které reflektuje přirozené potřeby našich žáků. Budujeme zóny aktivní relaxace a podporujeme činnosti, které umožní dětské mysli efektivní restart a obnovu sil pro další učení. Jednou z takových činností je i hraní deskových her.

Proto jsme přivítali aktivitu žáků 2. stupně, kteří přišli s nápadem uspořádat školní šachový turnaj a sami se na jeho přípravě a organizaci z velké části podíleli. Pomohli jsme jim připravit propagační plakát, zajistit seznam zájemců, zjistit jejich časové možnosti, dohodnout termín a místo konání s vedením školy, stanovit pravidla turnaje, informovat rodiče, pořídit odměny pro výherce a mohlo se hrát!

Hrálo se podle švýcarského systému na čtyři kola. Vstupní úroveň (rank) byla stejná pro všechny účastníky. Pro první kolo byly dvojice soupeřů vylosovány. Hráči obdrželi v každém zápase jeden bod za výhru, půl bodu za remízu, nula bodů za prohru. Časový limit na hru byl 15 minut čistého času pro každého hráče.

Účastníci se sešli v pondělí 19. února odpoledne. Z celkového počtu deseti přihlášených dorazilo šest chlapců. Pro organizaci a evidenci partií jsme využili webovou aplikaci SWIPS.EU, časomíru nám zajistila mobilní aplikace Chess Clock spuštěná na zapůjčených školních tabletech.

Po čtyřech kolech vzájemných partií, z nichž nejkratší trvala jen pár minut a nejdelší skončila až vypršením časového limitu, se na předních místech umístili shodně se třemi vítěznými body Jaroslav Groh (8. B), Samuel Slivoň (9. A) a Jakub Šejn (3. A). Pro určení pořadí při shodě vítězných bodů jsme použili Buchholzův systém. Každý hráč v tomto pomocném hodnocení získává tolik bodů, kolik získali všichni jeho soupeři dohromady. Jarda takto získal sedm a půl bodu a stal se vítězem turnaje. Sam s Kubou měli oba shodně šest bodů a o druhé místo si zahráli ještě jednu napínavou partii. Z té vyšel Sam jako vítěz a získal tak 2. místo v turnaji, Kuba skončil nakonec třetí. Klukům patří za nápad a uspořádání turnaje velký dík. Výhercům gratulujeme a všem účastníkům přejeme hodně štěstí v dalších hrách. Děkujeme Rodičovskému sdružení za drobnou finanční podporu na sladkou odměnu pro výherce.

PhDr. David Mudrák