Přejít k hlavnímu obsahu

Třída MŠ Husitská Berušky na návštěvě v 1. třídách

Ve čtvrtek 29. 2. 2024 se přišly podívat na své kamarády do 1. tříd děti z MŠ Husitská ze třídy Berušek. Během jedné vyučovací hodiny si vyzkoušely hodně činností z oblasti českého jazyka a matematiky. Společně si řekly říkanky s pohybem a na interaktivní tabuli si procvičily čtení slov s hláskou Z. Ve skupinkách složily domino, při kterém musely přiřadit obrázek a větu k sobě. Dále je bavila i hra na paměť, kdy si zapamatovaly obrázky, písmena, číslice a pak vše napsaly do správných políček. Číselnou řadu 0–10 si procvičily při pohybové hře a pak ve skupinkách splnily pracovní list, kde doplňovaly čísla ve správném pořadí od pejska k boudě nebo ke kosti. Zvládly i ty těžší úkoly. Po celou dobu panovala dobrá nálada a všechny nás to společně bavilo.

M. Bezstarostová, L. Cilerová