Přejít k hlavnímu obsahu

Den Země – 2. stupeň

Každé jaro vyráží naši žáci do přírody Novopacka, aby sběrem odpadků aktivně přispěli ke zlepšení životního prostředí. Třídy mají rozdělené trasy tak, aby se vzájemně nekřížily a aby každý rok vyrazily na jinou lokalitu. Je vždycky nutné se připravit, že největší množství odpadků je v příkopech u silnice, což může být nebezpečné. Proto si žáci vyrábí papírové tabule s nápisy vybízejícími řidiče ke zpomalení a hlídají bezpečnost při sběru.

Zde je pár postřehů žáků přímo z akce:

Mně a Káje se to moc líbilo, měly jsme hezký pocit, když jsme uklízely. Planeta to potřebuje, i když naše škola nezachrání celou Zem. — Ema a Kája, 8. A

Myslím si, že jsme se za celý den všichni snažili uklidit, co se dalo. Je určitě důležité udržovat naši přírodu a planetu čistou. — Lucka, 8. A

Užili jsme si hezký den venku se třídou, sbírali jsme odpadky. Ve třídě jsme nejprve řešili kvízy na téma Den Země. Připomněli jsme si princip třídění odpadu. Pustili jsme si video o domácí ekologii a klimatické změně. Z akce máme dobrý pocit, že jsme něco udělali pro sebe a pro přírodu. — žáci 6. B

Vzkaz paní planetě Zemi: „Je mi líto, že tě lidé znečišťují. Přesto existují místa, která tě dělají krásnou, i když krásná už jsi!“ — S. Líbalová 6. A

Den Země mě docela bavil. Měl jsem dobrý pocit z toho, že jsme udělali něco dobrého. Bavila mě také schovka. — Láďa, 7. A

Děkuji všem žákům za odvedenou práci a kolegům třídním za úspěšné zvládnutí této akce.

Mgr. L. Rambousek