Přejít k hlavnímu obsahu

Zápis do prvních tříd

V pátek 19. dubna jsme na naší škole ZŠ Husitská Nová Paka rádi přivítali předškoláky, kteří přišli k zápisu do 1. třídy, doprovodili je také rodiče. Aby si děti užily hezké odpoledne, připravili jsme pro ně různé aktivity, které měly společné téma labyrinty. Různé labyrinty a bludiště ne ně čekaly ve školní družině. Pomáhali jim žáci osmých a devátých tříd. Rodiče se mezitím občerstvili kávou, čajem a koláči, které pro ně upekli žáci pátých tříd. Kávu, čaj a pití pro děti, připravovali žáci z osmé třídy, kteří již získali zkušenosti při dni otevřených dveří v březnu. Ve třídách čekaly na děti a rodiče paní učitelky, které s nimi vedly motivační rozhovor. Budoucí školáci si vyzkoušeli různé činnosti a dovednosti, které by před vstupem do školy měli zvládat: základní matematické představy, správné držení tužky, sluchové a zrakové vnímání, zvládání sociálních situací, správnou výslovnost. Vše mohli rodiče probrat s paní učitelkou a poradit se, jakými aktivitami mohou tyto dovednosti rozvíjet. Předškoláci se pochlubili paní učitelce i sešitem Předškoláček a za splněné úkoly si nalepili samolepku.

Po společném rozvoru si děti vybíraly dárek – sešit s bludišti, malou hračku labyrint a tužku, která pomáhá k nácviku správného držení psacího náčiní. Před třídou na chodbě si budoucí žáčci vyzkoušeli na labyrintu cestu ze školky do školy a jako důkaz správného řešení si na tablo nalepili barevnou pastelku. Toto tablo je přivítá v první třídě. Celé odpoledne měla čas na děti a rodiče speciální pedagožka a školní psycholožka.

Další část odpoledne mohli všichni využít v naší tělocvičně. Učitelé tělesné výchovy a žáci, žákyně devátých i osmých tříd vytvořili stanoviště s různými aktivitami, které se dětem moc líbily. Vyzkoušeli si střelbu do florbalové brány, basketbalového koše, hod na cíl, prolézání tunelem, překonávání zvýšených překážek a následný seskok do trampolíny. Ten děti bavil nejvíce.

Rádi jsme poznali budoucí žáky a žákyně a těšíme se, až je přivítáme v září v naší škole.

Mgr. I. Pourová, Mgr. J. Dolenská