Přejít k hlavnímu obsahu

Poznej svůj kraj – 8. třídy – Mostek

Terénní exkurze umožnila osmákům seznámit se blíže s přírodou na východ od naší školy. Přírodní park Sýkornice nás okouzlil množstvím pramínků, hlubokými stržemi, vzrostlými buky a všudypřítomným zpěvem ptáků. Cestou na Pecku se nám pak hlasitě připomínal cvrček polní. Kromě určování rostlin jsme se věnovali i neživé přírodě. Připomněli jsme si geologickou historii oblasti včetně těžby zlata. Zajímavým tématem exkurze je i historie Sudet, proto jsme si v rozhovorech trochu procvičili němčinu. Do Mostku jsme došli po nové lesní naučné stezce Medvědice, která má zastavení věnovaná lesním zvířatům, rostlinám a ekologii. Jako obvykle lemovala cestu mimořádně početná mraveniště mravence lesního.

Mgr. L. Rambousek