Přejít k hlavnímu obsahu

Dílna ZŠ a MŠ – Grafomotorika

Ve čtvrtek 14. 2. 2019 se konala druhá dílnička ZŠ a MŠ. Náplní dílničky byl rozvoj hrubé a jemné motoriky a grafomotoriky. Se svými rodiči se jí účastnilo pouze 7 dětí z mateřské školy. Celá dílnička byla namotivována zimou. První část patřila rozvoji hrubé a jemné motoriky. Paní učitelky z MŠ se při písničkách a básničkách se zimní tematikou nejprve s dětmi protáhly a uvolnily celé tělo. Další část patřila grafomotorice. Při písničce Had leze z díry se děti přemístily ke stolečkům, kde následovala 2. část dílničky, kterou vedly paní učitelky ze základní školy. Po sérii uvolňovacích cviků a procvičení prstíků při říkadlech jsme si ukázali, jak správně držet psací náčiní. Pak děti plnily úkoly. Nejprve se seznámily se stírací tabulkou a při básničce o bruslení si uvolnily zápěstí. Dále následovala práce na pracovním listu, kde jsme si znovu připomněli správné držení pastelky. Děti během činností uvolňovaly ruku, kreslily přímé a lomené čáry na rukavici a dokreslovaly i další tvary. Během práce paní učitelky opravovaly případné chyby a radily, jak je napravit. Děti si domů odnesly i několik dalších „úkolů“, které měly vypracovat se svými rodiči. Děti za splněné úkoly a své snažení dostaly velkou pochvalu a malou sladkou odměnu. Na závěr rodiče získali několik rad, jakými činnostmi rozvíjet hrubou a jemnou motoriku, jak uvolňovat ruku při kreslení a jak je důležité vytvářet správný úchop psacího náčiní již v předškolním věku. Děkujeme paním učitelkám z MŠ za vzornou spolupráci a milé prostředí ve školce.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Mgr. Ilona Burkertová