Přejít k hlavnímu obsahu

Pohled do světa hmyzu

Ve středu 13. února přijel do naší školy entomolog a chovatel Karel Švec, který měl pro žáky připravenou přednášku o rozsáhlém světě bezobratlých, převážně hmyzu. Viděli jsme živé zástupce exotických brouků, švábů, pakobylek, ploštic, ale také štírů, pavouků, mnohonožek, stonožek a dalších. Během celé akce byl podáván podrobný výklad o vlastnostech a výskytu živočichů a některé druhy si mohli žáci vzít i do ruky. Asi nejvíce zaujala možnost ochutnat larvy potemníka moučného, rozezvučet šváby a na vlastní oči vidět snovačku americkou, takzvanou černou vdovu. Součástí prezentace byla i ukázka největších brouků světa. Děkujeme panu Švecovi za zajímavé povídání a přejeme mu hodně úspěchů v jeho chovatelských aktivitách.

Mgr. Rambousek