Přejít k hlavnímu obsahu

Čtvrťáci v knihovně

Žáci tříd 4. A a 4. B se ke konci ledna vypravili na pravidelnou návštěvu knihovny.  Vzali si s sebou přečtené knihy a také se přihlásili do nového kalendářního roku. Po uvítání v novém roce 2019 nás paní knihovnice tematicky vedla ke vzpomínkám. Děti vzpomínaly, co všechno prožily od 1. třídy a zapisovaly poznámky na velký list kroniky. Povídali jsme si o různých kronikách, také o Kosmově, o které se žáci učili ve vlastivědě. Kronikářský list máme ve třídě, dopisujeme další vzpomínky a uvažujeme o založení třídní kroniky. Návštěva se nám líbila a s novými zapůjčenými knihami jsme se vraceli zpět do školy.

Zapsaly tř. uč. Mgr. Ivana Pourová a Mgr. Jitka Dolenská