Přejít k hlavnímu obsahu

Semiramis 8.A

Zatímco říjnový blok s názvem Já a ty byl orientován na téma mezilidských a partnerských vztahů s cílem rozvíjet u žáků vzájemnou toleranci a pochopení, únorové téma znělo Žijeme online. Nejprve jsme rozebírali současné trendy trávení volného času, dále jsme se zaměřili na facebookové profily, které si žáci sami vytvořili na papír a viditelně „přilepili“ na sebe. Rozebrali jsme pravidla bezpečného pohybu na internetu, možné využití sociálních sítí, ale i existující rizika. Nechyběla také pohybová hra „Hmota“ a skupinová práce, při které jednotlivé skupiny vymýšlely aplikace a následně kriticky hodnotily originální nápady ostatních skupin. Žáci se aktivně do programu zapojili, otevřeně sdělovali své zkušenosti a názory, které souvisely s daným tématem.

Mgr. Š. Polmanová