Přejít k hlavnímu obsahu

8. ZASEDÁNÍ ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019

8. ZASEDÁNÍ ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019

datum: 25. 4. 2019

Přítomni: 18

Nepřítomni:0

 

1. Projekt Čarodějnický rej

30. 4 . 2019

pro 1. stupeň ( organizace) 3.,4., vyuč. hodinu

Výběr disciplín

1. Organizace: název disciplíny jméno ( ten kdo zodpovídá za stanoviště)

2. zajištění pomůcek k disciplíně (každý zodpovídá za své stanoviště)

3. Propagace plakát na web + tisk

4. diplomy

5. kartičky s disciplínami

6. FOTO

7. nákup odměn

8. příprava Tělocvičny – v úterý 30. 4. 2019 ráno ( během 1. vyučovací hodiny)

5. hod. – úklid TV ( všichni parlamenťáci):

9. diskuze