Přejít k hlavnímu obsahu

Den Země 2.třídy

V letošním školním roce jsme Den Země oslavili již ve středu 17. 4. 2019. Žáci 2. tříd se společně se svými p. učitelkami vydali do přírodního parku Sýkornice. Prošli celou naučnou stezku, během které se seznamovali s místní přírodou, poznávali stromy, jarní byliny, z informačních tabulí se dozvěděli něco o historii parku a dále také o ptačích obyvatelích těchto lesů. Hned na úvod celého dopoledního putování narazili na studánku s názvem Elixír života, u které také posvačili. Jejich cílem však byly Novopacké vodopády, ke kterým se dostali po šipkami značené cestě. Díky dlouhotrvajícímu suchu ve vodopádech neteklo příliš vody, ale úplně vyschlé naštěstí nebyly. Při cestě nazpět děti s velkým nadšením sbíraly pohozené odpadky v lesním porostu a tím alespoň trochu přispěly ke zlepšení životního prostředí. Celé dopoledne se vydařilo i díky slunečnému počasí a děti i paní učitelky si ho užily.

                                                        Mgr. P. Bílková, Mgr. P. Tauchmanová