Přejít k hlavnímu obsahu

Den Země 4.A

Ve středu 17. dubna se žáci třídy 4. A zapojili do školní akce Den Země. Dopoledne začali úklidem v okolí školy. Využili školního nářadí k vyhrabávání trávníků, zametání chodníků. Zaměřili se také na sbírání odpadků, kterých bylo jen pár, a tak chválíme ostatní žáky školy, že odpadky odhazují do košů. Na naší škole máme dlouholetou tradici v třídění odpadů (papír, plast, tetrapakové obaly, použité baterie, sběr menších nefunkčních elektrospotřebičů). Po svačině a menším odpočinku jsme se vydali na procházku městem. Využili jsme ji k rozdávání pozvánek – plakátů na jarmark u České spořitelny, který pořádá 13. května naše třída. Zapojili jsme se do projektu Abeceda peněz. Třetí část dopoledne jsme strávili v lese na sportovištích. Děti si vyzkoušely cvičení a posilování v přírodě na nářadí z přírodních prvků. Některé děti sportoviště znaly a občas je využívají, někteří zde byli poprvé a objevili nové možnosti pro využití volného času. Školní den strávený úklidem trávníků a pobytem v lese se žákům líbil. Všichni se aktivně zapojovali do činností a zaslouží si pochvalu za práci i sportovní aktivity.                                                                       

Mgr. Ivana Pourová