Přejít k hlavnímu obsahu

Ekokurz – Horní Maršov 5.A

Třída 5. A vyrazila na ekokurz, zaměřený na ekologickou výchovu. Po ubytování na ZŠ bylo první odpoledne zaměřené na týmové aktivity, při kterých se děti blíže poznávaly. Na základě svých zážitků si pak večer malovaly na diapozitivy. Každý den zahájili žáci se svými lektory Miladou a Jáchymem různé způsoby rozcviček, přestrojeni za detektivy jim předčítali z detektivního deníku události, ze kterých vyplynuly indicie k odemykání kufru.

Děti se seznámily s přírodní zahradou, zazpívaly si v kostele a zkusily si různá krkonošská řemesla. Další den proběhla simulační hra „U jezera“, která děti bavila nejvíce ze všech aktivit. V Lysečinském potoce společně lovili a poznávali vodní živočichy a zkoumali kvalitu vody.

Ve čtvrtek nás čekal celodenní výlet po stopách Bertolda Aichelburga. Došli jsme až na jeho hrádek, kde se rozluštila záhada, jak BA zemřel. Večer nás ještě čekala výprava za detektivem do lesa, se kterým jsme se ale nesetkali – nechal tam dopis na rozloučenou. Poslední den jsme provedli závěrečné zhodnocení a odjížděli jsme plni nových dojmů a zážitků. I bez mobilních telefonů se dá žít.

                                                                           Zapsala Mgr. M. Nožičková