Přejít k hlavnímu obsahu

Zápis do 1. tříd

Ve dnech 5. – 6. dubna proběhl na naší škole zápis dětí do 1. tříd. Letošním zápisem provázelo předškoláky téma „Indiáni“. Budova 1. tříd a školní družiny byla vyzdobena pracemi žáků z různých ročníků s indiánskými náměty. Organizaci pomáhali tradičně zajišťovat žáci devátých tříd, kteří měli na starosti přivítání dětí a rodičů, doprovázeli je také na různá stanoviště, nabízeli drobné občerstvení a pomáhali předškolákům v malé indiánské dílně, kde si mohli vyrobit indiánskou čelenku nebo amulet s geometrickými vzory. Rodiče mezitím vyplňovali potřebné dokumenty. Na malé indiány a jejich rodiče už čekaly paní učitelky a provedly je indiánskou stezkou. Na prvním stanovišti předškoláci prokázali své znalosti. Přednášeli připravenou básničku, zvládali grafomotorické cviky a kdo si chtěl vyzkoušet něco „školního“, poznával písmenka, hledal čísla. Po cestě na druhé stanoviště jsme pozorovali, co se děje na stezce vpravo i vlevo. Mohli jsme zahlédnout různá zvířata a indiány. Došli jsme k týpí, kde byly připraveny úkoly zručnosti a dovednosti: podle barev nalovit udicí ryby, přejít potok po kamenech – geometrických tvarech a zavát na kličku rozvázané indiánské haleně. Za zvládnuté úkoly si děti odnesly penízek z indiánského pokladu, pamětní list a dárky od sponzorů. Na nový školní rok si každý absolvent zápisu připravil indiánské pírko, které si podepsal a připevnil indiánovi do čelenky. Nakonec si mohly děti vyzkoušet v tělocvičně různé sportovní dovednosti. Na všechny nové žáčky se těší paní učitelky 2. září! S dětmi se ještě uvidíme na Školičce pro předškoláky, která bude 24. 4. od 14 hodin v budově prvních tříd a školní družiny. Tentokrát si děti vyzkouší pobyt ve škole bez rodičů. Během jedné hodiny si zazpívají, zacvičí, ale také zvládnou některé školní dovednosti.