Přejít k hlavnímu obsahu

9. ZASEDÁNÍ ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019

9. ZASEDÁNÍ ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019

datum: 22. 5. 2019

Přítomni: 11

Nepřítomni: 7 (omluveni)

 

1. Projekt Čarodějnický rej

30. 4. 2019 – zhodnocení

Zpráva + foto na webu školy

Hodnocení aktivit parlamenťáků

Připomínky:

Pozitivní ohlas, zajímavý výběr disciplín

Třída Motýlků – menší počet disciplín, jiné kartičky (jsou malí)

Zapojit více třídní učitelky – společné obcházení stanovišť podle harmonogramu

Ozvučení tělocvičny – nefunguje (Kdy oprava ? – dotaz na pana ředitele)

Zvážit, zda zapojovat 5. třídy

 

2. Projekt „Bláznivý den“

31. 5. 2019 zapojí se: 5.B, 6.A, 6.B, 7.A, 9.A

Výhra výborný dort (zajistí A. Křečková, L. Valešová)

Porota – vybraní pedagogové

Propagace- informace na web M. Pyciak

 

3. Zhodnocení práce, členů parlamentu – sami mezi sebou (anonymně) – Kdo si zaslouží odměnit?

4. Jednání s ředitelem školy (termín schůzky dohodne S. Kukučková)

5. Problém -vulgární vyjadřování dětí ve škole – diskuze (Návrhy na zlepšení – promyslet do dalšího jednání)