Přejít k hlavnímu obsahu

Den Novopacka (2. třídy)

Na letošní Den Novopacka měli žáci 2. tříd připraven program v místní hasičské stanici, kde je čekal poslední díl preventivního programu „Hasík“. Po cestě si však děti nejprve zacvičily na fit stanovištích v lesíku nedaleko sjezdovky a po svačině, ke které využily posezení v Jírových sadech, se již přesunuly do hasičské stanice. Tam na ně již čekal jim známý hasič Jakub, který je provedl celou budovou a seznámil je s hasičskými auty, která slouží profesionálním i dobrovolným hasičům. Poté se děti vystřídaly ve skupinách u tří stanovišť, kde si vyzkoušely stříkat z velké proudnice, pumpovat vodu a proudem vody ze stříkačky shodit plastové kelímky a také se blíže seznámily s vybavením hasičských aut. Na úplný závěr se také kousek svezly v hasičském autě, což byl pro ně velký zážitek. Celé dopoledne uteklo jako voda a děti mají opět na co vzpomínat.

                                                Mgr. P. Bílková, Mgr. P. Tauchmanová