Přejít k hlavnímu obsahu

Den Novopacka (4.třídy)

Žáci čtvrtých tříd se zúčastnili 17. května školního projektu Den Novopacka s tématem Sochy v našem městě. Sešli jsme se ráno ve svých třídách, abychom pracovali ve skupinách. Paní učitelky nám vybraly šest soch, které jsme si prohlédli na fotografiích. Snadno jsme je poznali. Správný název sochy a jejich umístění jsme si ověřili na nabízených lístečkách. Teď nás čekal náročnější úkol: z nabízených textů vybrat ten správný a ve skupinách zpracovat o sochách základní informace, zjistit zajímavosti. Poslední částí byla mapa Nové Paky. Byla na ní zakreslena stanoviště soch. My jsme měli vybrat to správné místo naší sochy. Součástí dopoledne byla prezentace zjištěných informací o každé soše. Také jsme prošli městem a u soch jsme se vyfotili. Zastavili jsme u sochy sv. Alžběty, sochy sv. Josefa, sochy Pastýřské madony. Pozdravili jsme i významné postavy našich dějin: T. G. Masaryka, J. A. Komenského a Bedřicha Smetanu. Zjistili jsme, že sochy vytvořili novopačtí rodáci, např. Bohumil Kafka, jehož sochařská díla (jezdeckou sochu J. Žižky a Fr. Palackého) můžeme vidět v našem hlavním městě Praze. Žáci třídy 4. A ještě navštívili v městském muzeu výstavu Krysáci. Zblízka si prohlédli známé hrdiny i kulisy, s kterými se natáčely jednotlivé díly pro děti podle známé knížky Krysáci od autora J. Žáčka. Dopoledne věnované našemu městu se nám líbilo.

Mgr. Ivana Pourová a Mgr. Jitka Dolenská

[[[[gallery:168]]]]