Přejít k hlavnímu obsahu

Den Novopacka (8.A)

Téma projektového Dne Novopacka pro naši třídu znělo „Mezigenerační vztahy a vazby v Nové Pace“. Osu života jsme začali sledovat v sousední školce, kde jsme postupně navštívili všechna oddělení včetně předškolní třídy Motýlků, která je umístěna v budově naší školy. S dětmi jsme si popovídali, pohráli, zatancovali a pokračovali jsme do další organizace, tentokrát do místního Domova seniorů. I zde jsme měli po důkladné prohlídce zařízení možnost popovídat si s několika seniory, což pro mnohé byla velmi zajímavá zkušenost. Poslední zastávkou byl hřbitov, který nám mimo jiné připomněl pro nás známé i méně známé rodáky a osobnosti spjaté s Novou Pakou.

„V mateřské školce nás překvapilo, že se děti těší do školy a že i ti nejmladší umí počítat.“

L. Fišar, L. Kozák, F. Doubek, M. Adolf

„Celkově na nás obě zařízení zapůsobila pozitivně. Všimly jsme si, že děti nemají žádné starosti a žijí si svůj bezstarostný život. V Domově seniorů NP nás překvapilo, jaké mají senioři poznatky ze života.“

V. Šimková, E. Ulrichová, B. Jarošová, R. Mühlová

 

„Děti i důchodci mají společné to, že je potěší i málo. Dětem dáte hračku nebo sladkost a jsou spokojené. Staří lidé ocení vaši přítomnost, úsměv nebo nějaký obyčejný výrobek. To v mém věku mají lidé jiné potřeby a touhy. Malým dětem i starým lidem je lehké ublížit nebo je oklamat, proto by měli vždy mít někoho poblíž, komu můžou věřit. Malým dětem i trochu závidím jejich nevinnost. Sám sebe si v domově důchodců neumím představit a doufám, že se tam nedostanu.“           

F. Bína