Přejít k hlavnímu obsahu

Jarmark Lovítek

Na Masarykově náměstí 13. května 2019 proběhl JARMARK firmy Lovítka. Akce je součástí projektu České spořitelny ABECEDA PENĚZ. V minulém čísle časopisu jsme informovali o přípravě na toto odpoledne. Dnes se dozvíte, jak celou akci hodnotily jednotlivé skupiny ve firmě. Tým reklamy: „Líbila se nám výroba pampeliškového medu. Bavilo nás pěvecké vystoupení doprovázené hrou na harmoniku. Naučili jsme se vracet peníze při prodávání zboží. Nevěřili jsme, že vyděláme tolik peněz.“ Tým výroby: „ Dařila se nám výroba pampeliškového medu. Příprava našeho tanečního vystoupení byla trochu komplikovaná, ale nakonec vše dobře dopadlo. Naučili jsme se, jak zacházet s penězi při prodávání zboží i tomboly. Nečekali jsme, že vyděláme tolik peněz na dvoudenní výlet.“ Tým prodeje: „ Podařilo se nám vystoupení, i když jsme pár kroků zapomněli. Dařila se nám příprava prodeje u stánků, i když zákazníci chodili dříve. Naučili jsme se hospodařit s penězi.“ Tým ekonomů: „ Pomáhali jsme nosit zboží při přípravě prodeje. Naučili jsme se vracet peníze. Nečekali jsme, že splníme podnikatelský cíl. Překročili jsme ho skoro třikrát.“ Všem týmům patří velká pochvala za organizaci a průběh celého odpoledne. Samy děti hodnotily jako největší zkušenost práci s penězi. Všichni si užili také společné vyrábění zboží. Poděkování patří i rodičům, kteří nás podporovali během celého projektu na odpoledních dílnách, posílali skleničky na zavařování, přidávali domácí produkty (sirupy, zavařeniny, sádlo, škvarky…), pomáhali shánět ceny do tomboly. Děti si splnily podnikatelský cíl – dvoudenní výlet a domluvily se, že část vydělaných peněz věnují na charitativní činnost. O jakou půjde, na tom se ještě domlouvají.                        

 Tř.uč. Mgr. Ivana Pourová