Přejít k hlavnímu obsahu

1. A Předávání slabikářů

V pátek 8. listopadu se žáci třídy 1. A těšili na svůj první Slabikář. První hodinu nás navštívili žáci z 5. B, aby své mladší kolegy trochu prozkoušeli z  naučených písmenek a také ze čtení prvních slabik a slov. Nejprve pracovali společně ve skupinkách prvňáčci i páťáci. Starší žáci pomáhali s přečtením a porozuměním úkolu, mladší se snažili ukázat, co už všechno umí a dovedou. Společně zvládli celou poslední stranu v Živé abecedě. Vyřešili vyhledávání slov v tabulce, křížovku, slovní fotbal a psaní vlastních jmen. Potom žáci 5. třídy zapsali prvňáčkům do Slabikáře věnování. Popřáli jim mnoho úspěchů, hodně jedniček, ale také výborné kamarády ve třídě. Na závěr společné hodiny páťáci předali Slabikář svým mladším kamarádům. Společné učení se oběma třídám líbilo a těšíme se na další spolupráci.

Zapsala tř.uč. Mgr. Ivana Pourová