Přejít k hlavnímu obsahu

Archeopark Všestary (4. třídy)

Ve čtvrtek 28. listopadu se žáci 4. tříd vypravili na exkurzi do Archeoparku Všestary, aby si zde rozšířili vědomosti z učiva vlastivědy a blíže se seznámili s životem pravěkých lidí. Díky originální expozici a muzeu v přírodě jsme se dozvěděli mnoho nových a velmi zajímavých informací. Nabídka programů archeoparku je značně obsáhlá a časově náročná, proto jsme zvolili expozice a dílničky, které nejvíce souvisejí právě s učivem dějepisné části vlastivědy ve 4. ročníku. V přízemí, v expozici „Podzemí“, mohly děti nahlédnout do tajuplného světa pravěkých lidí, který souvisí s pohřbíváním a životem v jeskyních. Nechyběla zde ani prohlídka nástěnných maleb lovců. V prvním patře budovy nás velmi zaujal obří model pravěké krajiny, který podle svých představ archeologové vytvořili. Nejvíce však děti bavily dílničky, ve kterých si mohly prakticky vyzkoušet běžné každodenní činnosti pravěkých lidí. Nechyběla ani prohlídka modelu pravěkého domu. Během celé exkurze nás provázeli milí původci, kteří svým poutavým a zajímavým vyprávěním obohatili znalosti žáků. Výprava do pravěku se nám velmi líbila a do hodin vlastivědy byla rozhodně přínosná.

                                                                                                              Mgr. D. Pilná, Mgr. I. Burkertová

[[[[gallery:261]]]]