Přejít k hlavnímu obsahu

Semiramis 9.A – „Na tělo“

Ve středu 27. 11. 2019 proběhl v 9. A další blok preventivního programu Semiramis, tentokrát s tématem Na tělo. V tomto bloku byl věnován prostor problematice partnerství a prevenci rizikového sexuálního chování. Žáci si ujasnili některé pojmy z oblasti sexuality. Pozornost byla věnována tématům, jako jsou pohlavně přenosné choroby, homofobie, sexuální poruchy atp. Žáci mají o této problematice dostatečné teoretické znalosti, které během programu dokázali individuálně i při skupinové práci slušnou formou sdělovat před ostatními. Aktivity spojené s tématem Na tělo žáky evidentně zaujaly, neboť si stejné téma vybrali i na příští setkání.

Mgr. Šárka Polmanová