Přejít k hlavnímu obsahu

Tandemová výuka anglického jazyka

Naše škola měla jedinečnou možnost vyzkoušet si tandemovou výuku cizích jazyků v praxi. Cílem bylo zintenzivnění výuky s důrazem na rozvoj konverzačních schopností a souvisejících kompetencí. V rámci tandemové výuky u nás působila paní Mandi Kathleen Petrak z Virginie, USA.

Děti si hodiny s Mandi užily. Zejména mladší žáci na sebe byli pyšní, že dokázali komunikovat s rodilou mluvčí a poměrně dobře rozuměli. U mladších žáků byly hodiny plné her, čeština nebyla téměř vůbec potřeba. Na druhém stupni byly hodiny zaměřené hlavně konverzačně. I zde žáci hodnotili hodiny s Mandi kladně a přínosně.

Mandi se také zúčastnila hodin odpolední anglické konverzace v deváté třídě. Kromě toho, že nás seznámila s kulturou a reáliemi USA, měl každý žák možnost individuálního rozhovoru přímo s Mandi. Setkání pro nás bylo jednoznačně obohacující, ocenili jsme její vstřícnost, trpělivost a pozitivní přístup tak typický pro všechny Američany. 

Na jaře se těšíme na další spolupráci.