Přejít k hlavnímu obsahu

Návštěva předškoláků v 1. A

V pondělí 25. listopadu přišly do naší třídy 1. A navštívit své kamarády děti z oddělení Motýlků při MŠ Husitská v Nové Pace. Prvňáčci se moc těšili a byli netrpěliví, jak ukážou předškolákům, co vše se už ve škole naučili. Prožili jsme společně první vyučovací hodinu českého jazyka a matematiky. Do učení jsme zapojili i předškoláky. Nejdříve jsme procvičovali probraná písmena, hlásky ve slovech. Pracovali jsme s obrázky a děti vymýšlely slova na určené hlásky. Nejvíce jsme pracovali s písmenem a hláskou L. Předškoláci dostali i svůj pracovní list, kde úkoly zvládli bez větších obtíží. Prvňáčci se zatím připravili na psaní. Ukázali svým kamarádům, jak se při psaní správně sedí a drží tužka. Protože děti mají rády čtení z knížek, prvňáčci také přečetli svým kamarádům první slova a krátké věty. Děti pozorně poslouchaly a poznaly, o čem jim starší kamarádi četli. Ve druhé části hodiny jsme se věnovali matematice. Poznávali jsme číslice, určovali počet. I předškoláci měli své úkoly, které jim kontrolovali žáci 1. třídy. V poslední části pozorovali návštěvníci, jak žáci „ krokují“. Někteří menší kamarádi si krokování i vyzkoušeli. Zajímavou hodinu naplněnou mnoha činnostmi nám ukončil zvonek. Společné učení se nám líbilo a těšíme se na další setkání.

Zapsala tř.uč. Mgr. Ivana Pourová