Přejít k hlavnímu obsahu

Chemická olympiáda – školní kolo (2020)

Slovy autorů tohoto ročníku chemické olympiády bylo letos vše jedním slovem přesolené. Ale ne úplně tak, jak to známe ze známé a jedné z nejhezčích pohádek. Slovo sůl má pro chemika daleko širší význam a zaslouží si z naší strany mnohem větší pozornost než některé jiné látky, protože k solím (kromě té kuchyňské) patří i různé přísady do potravin, dezinfekce, léčiva, hnojiva, stavební materiály, čisticí prostředky, látky používané při výrobě skla a výbušnin, krásné vápencové krápníky a bájný kámen s léčivými účinky Lapis lazuli.

Soutěžící řešili vlastnosti, přípravu a využití zajímavých solí a jejich roztoků, chlorid sodný  (jeho přípravu i další reakce), tvrdost vody a krasové jevy, přípravu plynů ze solí účinkem kyseliny i tepla, kyseliny v lidském těle, reakce mědi a kyseliny dusičné včetně reakcí vzniklých produktů, změny při reakcích solí (vznik sraženiny nebo plynu, změna barvy, apod.), Beketovovu řadu napětí kovů, neutralizaci a její využití při titraci, popis titrační křivky a výpočty při titraci, základní výpočty jako je hmotnostní zlomek, látková koncentrace nebo výpočty z chemické rovnice.

Soutěže se zúčastnili tři žáci deváté třídy – Radek Jíša, Valentýna Šimková a Veronika Durstová. Nejlépe si se všemi úkoly domácí teoretické části, kontrolního testu a praktické části poradil a vítězem školního kola se stal Radek Jíša.

Gratulujeme a těšíme se zase za rok.

Mgr. Lukáš Rambousek