Přejít k hlavnímu obsahu

Hasík pro šesťáky

Do projektu „Výchova dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva“ se zapojili i žáci 6. tříd. Hasič Jakub děti naučil mnoho dovedností v otázkách požárů hasební techniky, výstroje a výzbroje, ohlašování a likvidace požárů v přírodě i domácnosti. Vyzkoušeli si také, jak prakticky pomoci uhasit oblečení na hořícím člověku. Žáci byli odměněni drobnými dárky s hasičskou tematikou a sladkostmi. Brzy navštívíme hasičskou zbrojnici v Nové Pace a úspěšný projekt zakončíme praktickými ukázkami.

                                                                                                    Tř. uč. D. Svobodová, V. Kubelová