Přejít k hlavnímu obsahu

Semiramis 9. A

Ve čtvrtek 24. září nás navštívili odborní lektoři Centra primární prevence Semiramis. Téma bloku bylo „Já a ty“. Blok byl orientován na téma mezilidských a partnerských vztahů. Interaktivní techniky byly zaměřeny na rozvoj komunikace, empatie, umění vzájemného naslouchání a porozumění. Jedním z cílů bloku bylo uvědomění si odlišnosti mezi muži a ženami a rozvoj vzájemné tolerance a pochopení. Každá technika byla zakončena společnou diskuzí. Oběma lektorům patří poděkování za profesionální přístup a těšíme se na další spolupráci.

 

Mgr. Rambousek