Přejít k hlavnímu obsahu

Pecka – seznamovací kurz 6. ročníků

Kurz proběhl za krásného slunečného počasí. Středeční odpoledne vyplnil 1. blok aktivit a návštěva hradu Pecka. Ve čtvrtek odpoledne proběhl program Semiramis (Lenka Bednářová) zaměřený na budování vztahů ve třídě. Každá třída společně se svým třídním učitelem měla 1,5 hodinový blok. Druhá třída se v té době seznamovala se zásadami první pomoci a žáci si mohli vyzkoušet ošetření některých poranění. Zbytek času se věnovali volbě zástupců do žákovského parlamentu a třídní samosprávy. Žáci měli vyčleněn dostatek času i na pohybové aktivity, při kterých mohli využívat různá sportoviště kempu. Během pobytu postupně pracovali ve třech blocích zaměřených na sociální vztahy ve třídě (Mgr. Josef Horák), řešení krizových situací (Mgr. Josef Soviar) a nebezpečí návykových látek (Mgr. Šárka Polmanová). Na čtvrteční večerní program si pak žáci ve skupinkách připravili hrané scénky na zadaná témata. Závěrečný den byl věnován sociometrickému šetření, relaxačním aktivitám a ukázkám rizikových situací, se kterými by se mohli v reálném životě setkat. O velkou spokojenost s pobytem se postaralo nejen krásné počasí, ale i výborná strava. Žáci také ocenili zapojení učitelů do společných sportovních aktivit. Veliký dík patří. Mgr. Šárce Polmanové, Mgr. Josefu Soviarovi a Mgr. Jiřímu Zemánkovi.

Mgr. Josef Horák – metodik prevence