Přejít k hlavnímu obsahu

Pasování na čtenáře

Středa 16. září byla pro naše druháčky slavnostním dnem. Děti se shromáždily společně se svými rodiči a blízkými před knihovnou a očekávaly, co se bude dít. Paní knihovnice nejdříve všechny přítomné srdečně přivítala a prozradila, co vše se bude dít.

Nejprve přišel na řadu drobný kulturní program, který si děti pod vedením paní učitelky připravily. Poté za znění slavnostních fanfár předstoupil před děti král A. B. Cedník I. Král vyzval děti k tomu, aby dokázaly, že se opravdu naučily číst. Musely tedy přečíst krátkou pohádkovou otázku a odpovědět na ni. Všechny děti se tohoto úkolu zhostily vcelku bez problémů. Král je slavnostně pasoval na čtenáře a čtenářky. Jako odměnu děti získaly průkazku do knihovny, pasovací listinu, záložku a krásnou knížku. Na závěr se ještě všechny děti s králem, královnou a jeho družinou vyfotografovaly.

Pro děti to byl opravdu nevšední zážitek a děkujeme místní knihovně za spolupráci a uspořádání této krásné akce.

Mgr. Jitka Dolenská, Mgr. Ivana Pourová