Přejít k hlavnímu obsahu

Semiramis 9. A

V pátek 4. prosince nás navštívily odborné lektorky Centra primární prevence Semiramis. Název bloku byl „Na tělo“. Blok byl věnován problematice partnerství a prevenci rizikového sexuálního chování. Aktivity se mimo jiné soustředily na vyjasnění pojmů z oblasti sexuality. Pozornost byla věnována tématům, jako jsou pohlavně přenosné choroby, homofobie, sexuální poruchy atd. Cílem programu bylo pomoci formovat zdravé postoje žáků v oblasti partnerského a sexuálního života. Každá technika byla zakončena společnou diskuzí. Oběma lektorkám patří poděkování za profesionální přístup a těšíme se na další spolupráci.

Mgr. Rambousek