Přejít k hlavnímu obsahu

Semiramis 9. A

V úterý 15. června naši třídu naposledy navštívily odborné lektorky Centra primární prevence Semiramis. Název bloku byl „Jedno končí, druhé začíná“. Blok byl věnován problematice sdílení očekávání a obav, které se pojí s přestupem na střední školu. Jedním z cílů bylo uvědomění si vlastních pocitů žáků, jejich pojmenování a normalizování. Lektorky braly zřetel na budování pocitu odpovědnosti za vlastní budoucnost – vlastní rozhodování. Čas v bloku byl věnován vzájemnému rozloučení a rekapitulaci let strávených na základní škole. Každá technika byla zakončena společnou diskuzí. Oběma lektorkám patří poděkování za trpělivý přístup, se kterým nás čtyři roky provázely. 

Mgr. Rambousek