Přejít k hlavnímu obsahu

Semiramis – Na jedné lodi

Dne 26. 5. k nám v letošním školním roce podruhé zavítaly lektorky Semiramisu. Téma našeho setkání bylo „Na jedné lodi“. V kruhu jsme lektorkám připomněli svoje jména a zároveň jsme se zamýšleli nad tím, co mi jde a na co jsem hrdý. Zopakovali jsme si třídní pravidla. Hráli jsme hru, kdy jsme byli rozděleni do dvojic, a každý měl kreslit něco jiného. Oba dva jednou tužkou. Vznikla zajímavá díla. Bavili jsme se o spolupráci a soupeření. Hlavní náplní byl nákres společné lodi. Pak si každý měl najít svoji roli na lodi. Myslím, že během tohoto bloku jsme se osobě navzájem dozvěděli něco nového. Dokončit loď nás ještě čeká. Na konci jsme si vybírali téma dalšího setkání.

Zapsala Mgr. Veronika Kubelová