Přejít k hlavnímu obsahu

Dílna v DDM 1.B

Ve čtvrtek 11. 11. 2021 se vydali žáci 1. B v doprovodu své paní učitelky a paní asistentky do DDM v Nové Pace, kde na ně již čekala paní A. Končická, která si pro ně připravila zajímavé vánočně laděné tvoření. Děti pracovaly se zaujetím, práce jim šla pěkně od ruky a brzy se jim pod rukama objevil krásný vánoční obrázek, kterým budou moci obdarovat své blízké.

Tvoření všechny bavilo a obrázky se jim moc povedly. Děkujeme paní A. Končické za přípravu a příjemné vedení.

P. Bílková