Přejít k hlavnímu obsahu

Den Země 1. třídy

V pátek 22. 4. proběhl na naší škole projektový den „Den Země“. Po krátkém popovídání o tomto dni ve třídě a splnění prvního úkolu – vyluštění tajenky, jsme se vypravili na heřmanické hřiště. Cestou jsme pozorovali přírodu, poslouchali zpěv ptáčků a povídali si o tom, jak se máme k přírodě chovat, abychom jí neubližovali. Během cesty děti plnily další úkoly ve skupinkách. Na hřišti se děti posilnily svačinou, zaběhaly si, zahrály si několik pohybových her a poté si splnily zbývající úkoly na pracovním listu. Společně jsme vyhodnotili, jak si skupinky s úkoly, které navázaly na učivo prvouky, poradily. Na závěr pobytu na heřmanickém hřišti jsme všichni společně vytvořili velké sluníčko ze smrkových šišek. Na zpáteční cestu do školy pak každý dostal papírovou „paletu“, na kterou jsme cestou sbírali co nejvíce barevných přírodnin a pozorovali jsme, jaké barvy umí jarní příroda vykouzlit. Děti tento úkol velmi bavil. Počasí nám přálo, tak jsme si celé dopoledne v přírodě příjemně užili a Den Země hezky oslavili. 

Mgr. I. Burkertová, Mgr. P. Bílková