Přejít k hlavnímu obsahu

Den Země 2022 – 3. třídy

V pátek 22.4. se tématem výuky také ve třetích třídách stal DEN ZEMĚ. Součástí byly různé aktivity zaměřené na třídění odpadu a poznávání přírody. Hlavní akcí byla návštěva sběrného dvora v Nové Pace. Zde si můžete přečíst vypravování žáka třetí třídy.

„Do školy jsme si vzali batoh se svačinou, pitím, penálem a klíči. První dvě hodiny jsme byli ve škole. První hodinu jsme pracovali s písankou, dozvěděli jsme se o sklu, papíru a plastu. Druhou hodinu jsme si udělali skupiny a pak jsme dělali pracovní listy a až skončila hodina, jsme svačili. Potom jsme vyrazili do třídírny. Vzali jsme si s sebou jarní okénka, s nimi jsme zkoumali květiny. Po cestě jsme sbírali odpadky. Když jsme dorazili do třídírny, byl tam hluk. Paní nám povídala zajímavosti o odpadu. Nejdřív jsme se koukali, jak se lisuje papír. Potom jsme se dívali, jak se třídí papír. Zjistili jsme, co se dělá s plasty, tetrapakem, sklem, elektroodpadem a komunálním odpadem. Po prohlídce jsme se vraceli do školy. Když jsme byli u školy, zbývalo nám cca 20 minut, tak jsme si šli hrát na hřiště.“ 

Mgr. I. Pourová, Mgr. J. Dolenská