Přejít k hlavnímu obsahu

Den Země 2022 – 5AB

V pátek 22. dubna se v rámci Dne Země páté třídy zabývaly tématem voda. Po prvním úkolu ve škole jsme se vydali ven a naším úkolem byl nejen úklid okolní přírody, ale také zjistit čistotu vody ve vodotečích a vodních nádrží v Nové Pace. Děti byly rozděleny do skupin, ve kterých celé dopoledne pracovaly. Svá zjištění si zapisovaly do pracovních listů. Vzorky vod si páťáci odebírali z Tejnorových studánek, nádrže Anna, rybníku Fařina, Brdského potoka, Rokytky, Pivovarského rybníku. Zjišťovali pH faktor, teplotu, čistotu vody, zakalení, zápach a na prvním stanovišti u pramene i chuť vody. Na poslední zastávce jsme si pohráli trochu i s citrónovou šťávou, mlékem, octem, jedlou sodou. Při měření jsme využili lakmusové papírky pro měření pH, teploměr, elektronický pH tester, svůj čich a zrak. 

Počasí nám přálo. Den Země se vydařil a do školy jsme se vrátili malinko unaveni, ale obohaceni o nové zkušenosti. 

Mgr. P. Tauchmanová