Přejít k hlavnímu obsahu

Den Země 8. třídy

22. dubna 2022 jsme slavili Den Země a prožili tento významný ekologický svátek tradičně úklidem naší přírody. Prošli jsme lokality Heřmanice- Valdov – Přibyslav. Že je naše planeta znečištěná a že bychom měli třídit odpad a zanechat Zemi pro další generace, slyšíme často, ovšem někteří lidé si z našich lesů, příkopů a mýtin dělají popelnice. Cestou jsme našli velké množství odpadků, které jsme pečlivě třídili. Zastavili jsme se také v místní třídírně odpadů a seznámili se s aktuálními trendy v třídění odpadů a jejich recyklací. Celý den nám přálo počasí a hřál dobrý pocit, že jsme naší planetě pomohli trochu „nadechnout“. 

Mgr. D. Svobodová (tř. uč. 8.A) 

Osmáci o akci napsali: 

„Velice mě zaskočilo množství odpadu, který jsme našli, pohozené pneumatiky, kabelky, části aut, nespočetně plastových i skleněných lahví a plechovek.“ (N. Žlabová) 

„Nasbírali jsme 8 pytlů odpadů a myslím, že akce měla smysl. Všichni spolupracovali a snažili se přírodu uklidit, když viděli, co v ní všechno je :-(. Takových dní Země by mělo být více.“ (F. Zukal) 

„Myslím, že je důležité udržovat naši planetu čistou kvůli našemu zdraví a také zdraví ostatních živých organismů. Když tak dělat nebudeme, bude se nám všem špatně žít na Zemi.“ (A. Valenta)