Přejít k hlavnímu obsahu

Ekokurz Horní Maršov

V období od 16. do 20. května se žáci 5. tříd zúčastnili pobytového programu v Horním Maršově zaměřeného na praktickou ekologickou výchovu. Lektoři daného střediska SEVER připravili pro děti program plný poznávání, tvoření, kreativity a řešení záhady. 

První den dopoledne byl věnován ubytování, seznámení s místním prostředím a lektory. Odpoledne děti čekalo poznávání přírody pomocí smyslů, týmové aktivity, poznávání mezilidských vztahů. Dětem byly nabídnuty aktivity zaměřené na stmelení skupiny, navození důvěry, komunikaci a spolupráci. Při večerním programu se děti věnovaly relaxaci a rozvíjení fantazie při malování „diáčků“. 

Druhý den si děti zahrály simulační hru Jezero, při které zjišťovaly, jak správně zacházet se společnými přírodními zdroji, jak zabránit zhoršování životního prostředí. Z dětí se staly firmy, které při své činnosti využívají vodu z jezera. Odpoledne při procházce Maršovem jsme se zabývali vývojem a postupnou proměnou krajiny, seznámili jsme se se způsobem života a hospodaření v předešlých stoletích v Horním Maršově. Po návratu byl program věnován výrobě různých rukodělných výrobků. Děti vytvářely jednoduchými postupy různé předměty z tradičních i netradičních materiálů, hrály i loutkové divadlo. Večerní program byl zakončen letenkou na tajuplný ostrov, kde nás čekalo setkání s neznámým tvorem. Děti se dozvěděly, že neznámý tvor byl vyhuben a také informace o osudu a důvodu vyhubení dalších zvířat a možné způsoby ochrany zvířat. 

Další den jsme dopoledne trávili všichni čas na faře DOTEK. Zjišťovali jsme, co je přírodní zahrada, jak voní, kdo v ní žije. Děti se zapojily i do každodenní činnosti na faře, což některé opravdu velmi bavilo. Odpoledne si děti vyzkoušely biomonitoring, kdy zjišťovaly kvalitu vody na základě výskytu vodních bezobratlých živočichů. Večer jsme pak trávili čas u táboráku hraním na kytaru, zpěvem, opékáním špekáčků a pečením „hadů“ z kynutého těsta. 

Čtvrtý den jsme se vydali na celodenní výlet. Večer jsme ukončili program návštěvou kostela Nanebevzetí Panny Marie a trochou sportu. 

Poslední den už následovalo balení, zhodnocení týdne, rozloučení a návrat domů. Dětem byl předán GLEJT za celotýdenní snahu, plnění úkolů a detektivní pomoc. 

Během pobytu žáci získali cenné znalosti, seznámili se se způsobem života a hospodaření v Horním Maršově. Domů odjížděli sice trochu unaveni, ale plni dojmů a obohaceni o spoustu nových zážitků a poznatků. 

Mgr. Petra Tauchmanová