Přejít k hlavnímu obsahu

Pasování na čtenáře 1. třídy

Naši nejmladší školáci mají úspěšně první rok školní docházky za sebou. Od 2. pololetí pravidelně navštěvovali Městskou knihovnu v Nové Pace a seznamovali se s pravidly knihovny a půjčování knížek. Také si mohli nějakou knížku vypůjčit domů a s rodiči si ji přečíst. Některé děti čtou knížky již samy. 8. červen se pro ně stal opravdu slavnostním. Sešli jsme se v odpoledních hodinách v Městské knihovně v Nové Pace, kde na děti čekalo „Pasování na čtenáře“. Po úvodním slovu paní knihovnice děti předvedly krátký program, který si připravily se svými paními učitelkami. Zazpívaly písničky a přednesly básničky k písmenkům. Pak nastal očekávaný okamžik. Za zvuku slavnostních fanfár přišel pan král Abecedník I. v doprovodu paní královny, dvorní dámy a rytíře. Děti dostaly za úkol přečíst krátkou hádanku a pokusit se na ni odpovědět. Tím měly prokázat svoje schopnosti a dovednosti ve čtení. Pan král byl se čtením dětí spokojen, a tak každého prvňáčka postupně pasoval mečem na čtenáře. Za odměnu dostaly děti knížku Dubánek a tajný vzkaz, kterou napsala Klára Smolíková (knížka psaná pouze pro prvňáčky) a čtenářský průkaz. Program v knihovně se nám všem velmi líbil. Děkujeme paní knihovnici Lence Macháčkové za příjemně strávený čas v knihovně. 

Mgr. Ilona Burkertová, Mgr. Petra Bílková