Přejít k hlavnímu obsahu

Literární workshop s paní spisovatelkou Klárou Smolíkovou – 3. a 4. třídy

Ve čtvrtek 29. září navštívila naši školu autorka knih pro děti Klára Smolíková. Hrdinou knihy Vynálezce Alva byl inspirován workshop pro třetí třídy. Děti se dozvěděly, kdo je vlastně vynálezce a také několik zajímavých informací o Thomasi Alva Edisonovi, Alfredu Nobelovi a Prokopu Divišovi. Pomohly Alvovi navrhnout obálku knihy, vymyslely návrh stavby nové knihovny a ve skupinkách si zahrály na vynálezce. Ve třídě se během chvíle objevily návrhy na různé stroje, které umí létat, jezdit, pomáhat v domácnosti nebo i chránit a čistit přírodu.

Na závěr celé akce si děti mohly knihy Kláry Smolíkové zakoupit nebo si nechat alespoň podepsat ty, které od autorky měly již doma a přinesly si je s sebou. Setkání s Klárou Smolíkovou bylo velmi zajímavé a moc jsme si to užili.

Mgr. D. Pilná


Ve čtvrtek 29. září byla pozvána do naší školy spisovatelka Klára Smolíková. Paní Smolíková je také scénáristkou komiksových příběhů, publicistka a lektorka. V současné době se věnuje psaní knih pro děti a mládež, je spoluautorkou knih pro dospělé. Část svého života žila v Táboře, kde také pracovala v Husitském muzeu. Žáky a žákyně čtvrtých tříd čekal program s názvem Husité: Byl by ze mě husita? Děti se dozvěděly, co je třeba vědět, aby se mohly stát práčetem v husitském vojsku. Poznaly husitské zbraně, město Tábor a získaly informace o Janu Žižkovi. Seznámily se s osudem Jana Husa. Pracovaly s příručkou, do které si vše zapisovaly, řešily úkoly, doplňovaly komiks, kreslily. Děti se mohly aktivně zapojovat do řešení úkolů. Část besedy patřila také seznámení s knihami autorky i malým vhledem do knihovnictví. Děti si zopakovaly a procvičily si s jakými žánry se můžeme při čtení knih setkat (fantasy, sci -fi..). Pro děti byly také zajímavé informace o vzniku knihy, jak spisovatel získává údaje. Beseda byla zajímavá, velmi podnětná. Získané vědomosti žáci využijí v hodinách vlastivědy a českého jazyka. Akci organizoval MAP Novopacko.

Mgr. Pourová, Mgr. Dolenská