Přejít k hlavnímu obsahu

1 . ZASEDÁNÍ ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023

Datum: 27. 9. 2022

Přítomni: 16

Omluveni: 8

Téma:

 1. Přivítání členů, představení nové zástupkyně koordinátorky N. Kučerové,
 2. Představení všech členů parlamentu
 3. Seznámení s ústavou parlamentu, právy, povinnostmi, pravidly slušného jednání
 4. Plán parlamentu na šk. rok 2022/23 – návrh
 5. Žáci 4. tříd představili projekt „Krabice od bot“ – realizace podle zájmu tříd v prosinci 2022
 6. Diskuze

Závěr:

Projednat ve třídách se spolužáky a třídními učiteli na třídnické hodině:

 1. Projekt „schránka“ – bude od října putovat po škole od 4. – 9. tříd (3- 4 dny v každé třídě)
 2. Projekt „Školní les“ – celoškolní akce, sázíme 20. 10. 2022 (4. a 7. třídy garanti)
 3. Sběr papíru – plánujeme na konec října (definitivní termín až po zajištění firmy na svoz papíru), výtěžek celý věnujeme Dobrému andělovi
 4. Projekt Halloween – zjistit zájem ve třídách
 5. Promyslet funkci v parlamentu, příště volba – předsedy a zástupce

 

Termín 2. zasedání – úterý 11. 10. 2022 – 5. vyučovací hodina

 

Mgr. Daneta Svobodová (koordinátorka)

Nikol Kučerová (zástupkyně koordinátorky)